За проекта

За проекта

Научната проблематика на проекта има висока степен на актуалност и значимост предвид почти перманентния характер на цивилизационните конфликти между Изтока и Запада и българското геополитическо положение на Балканите. В исторически план тези конфликти носят винаги съществени последици за българските земи, за античното население в тях, за средновековната българската народност и за съвременната българска нация. В съвременен план тези конфликти са част от нашето ежедневие и познаването на тяхната история дава възможности за превенция и преодоляване на нежелани последици.

Нашият екип

Екипът на проект "ДН 10/2"


Ръководител: доц. д-р Стоян Попов
Участници:   доц. д-р Георги Митрев ,  доц. д-р Димитър Димитров ,   доц. д-р Симеон Кацаров ,   гл. ас. д-р Станислав Боянов

 • доц. д-р Стоян Попов

  доц. д-р Стоян Попов

  Ръководител

 • доц. д-р Георги Митрев

  доц. д-р Георги Митрев

 • доц. д-р Димитър Димитров

  доц. д-р Димитър Димитров

 • доц. д-р Симеон Кацаров

  доц. д-р Симеон Кацаров

 • гл. ас. д-р Станислав Боянов

  гл. ас. д-р Станислав Боянов

Връзка с нас